lệ phí đổi bằng lái xe ô tô hết hạn

Thủ tục đổi bằng lái xe ô tô bị hết hạn và đổi từ loại cũ sang loại mới

Thủ tục đổi bằng lái xe ô tô bị hết hạn và đổi từ loại cũ sang loại mới

Theo quy định tại điều 17 thông tư 12/2017/TT-BGTVT thì bằng lái xe ô tô các hạng A4, B1, B2, C, D,… đều có thời hạn sử dụng, có thể là 05 năm, 10 năm hoặc đến độ tuổi nghỉ hưu. Vậy thủ tục đổi...

Đọc thêm
Back To Top