thi bằng lái A2 có khó không

Thi bằng lái xe A2 có khó không? Update 2020?

Thi bằng lái xe A2 có khó không? Update 2020?

Từ ngày 01/08/2020, Tổng Cục Đường Bộ Việt Nam đã áp dụng bộ luật sửa đổi trong kỳ thi sát hạch bằng lái xe hạng A2. Việc điều chỉnh, thay đổi bộ câu hỏi sẽ khiến nhiều người đang có nhu cầu thi bằng...

Đọc thêm
Back To Top